Andalusië april 2018 - mkr43
Cordoba / Maimonides

Cordoba / Maimonides

Maimonides, (Cordoba 30/3/1135 - Cairo 13/12/1204), grote Joodse geleerde, werd lijfarts van sultan Saladin en hoofd Joodse gemeente in Egypte. Schreef "De Gids der Verdoolden", filosofisch fundament voor het Joodse geloof.

D72N1059146